Gruppeterapi

Gruppeforløb


 I de fleste personlige konflikter kan en del af årsagen findes i kommunikationsvanskeligheder. I relation til andre opstår der ofte problemer med nærhed og åbenhed.


Gruppeterapi er en måde at få øje på sig selv i samspil med andre. Vi vil arbejde med sammenhængen mellem din selvopfattelse og den måde du relaterer dig til andre på.


Du vil opleve et direkte feedback og støtte fra de andre i gruppen, som du kan stille op mod dit eget selvbillede.

Du vil få mulighed for at øve dig i at sætte ord på dine følelser og behov og dermed blive bedre til at kommunikere med dine omgivelser.


Når det lykkes kan det indlærte bruges andetsteds, hvilket giver mulighed for at komme ud af gamle mønstre og roller.Der arbejdes med fokus på:

- at være i nuet

- din personlige process og udvikling

- at skabe en god gruppekultur

- at modtage og give feedback


Fiolstræde 19, 2. sal, 1171 København K


Gruppen består af højst 7 deltagere, og hver session varer 3 timer.

Pris : 400 kr pr gang.


Tlf: 2891 3888 eller cecilia@psykinst.dk